Vores dommerpåsætter Peter Hammer har også i år lavet en status over sæson 2017. Den blev præsenteret på generalforsamlingen af Peter d. 5. februar 2018, og lidt lettere forsinket kan alle hermed i ro og mag læse Peters rapport.

Det er igen blevet tid til at se på tallene for den forgangne sæson. Og til det har jeg jo fået et rigtig godt værktøj, der kan trække stort set alle registrerede oplysninger frem. De oplysninger I får i dag omhandler alle dommere, der bor i dommerklubområde Århus. Altså også dommere, som ikke er medlemmer af Aarhus Fodbolddommerklub. Dommerklubmedlemmer, som bor uden for området er ikke med.

Kampe

I 2017 har 245 dommere haft i alt 12.411 opgaver svarende til i gennemsnit 51 opgaver pr. dommer. Som I kan se indeholder tallene både dommer- LD- og dommeropgaver, udviklinger og vejledninger, samt opgaver ved stævner og cups løst af dommere fra dommerområde Århus. Dette er mere end 1000 opgaver færre end i 2016.

En enkelt dommer nåede 199 opgaver, mens 32 nåede mere end 100 opgaver. Men da en opgave både kan være en 2×10 minutters kamp og en 2×45 kamp har jeg forsøgt at omregne antal opgaver til timer. Og her kommer en enkelt dommer op på 245 timer svarende til næsten 7 arbejdsuger med fløjten i munden. Det er godt gået. 44 dommere har dømt i over 100 timer.

Den gennemsnitlige dommer i Århus kører 27 km t/r til sine kampe og får 14.500 kr. i kørsel og honorar. (9.291 kr. når kørsel er fratrukket) En enkelt når op på 66.838 kr. (36.844 kr. når kørsel er fratrukket).

Udviklinger og vejledninger

I alt har de 20 udviklere i dommerområde Århus foretaget 202 udviklinger. 10 udviklinger i gennemsnit pr udvikler mod 12 året før. Vi mangler fortsat udviklere i Århus, og det ser ud til at en lille håndfuld nye bliver klar her i 2018.

Så for at vores dommere kan få udviklinger nok, er vi nødt til at trække på udviklere uden for vores område. I alt er der givet 376 udviklinger til 109 dommere.

Ansvaret for breddeudviklingerne har i 2017 ligget hos Rasmus Hornemann, som har gjort et stort stykke arbejde med at læse samtlige udviklinger igennem og finde ud af, hvem der skulle ses på.

Bedre ser det ud med hensyn til antallet af vejledninger. Her har vores 34 vejledere i alt foretaget 170 vejledninger i 2017 næsten 60% flere end året før.

En væsentlig årsag hertil var, at Thomas Ginnerskov som noget nyt i udviklerudvalget blev vejlederkoordinator og fik til opgave, at finde ud af, hvem der skulle vejledes læse samtlige vejledninger og følge op. Og dette er i det hele taget bare blevet gjort grundigt og seriøst.

I det hele taget en stor tak for det fine samarbejde der har været med udviklerudvalget.

Dommerstatus

Osse på dommersiden opleves en lille tilbagegang. I Foda er der registreret 338 aktive dommere, og som nævnt har kun 245 haft gang i fløjten. De samme tal for 2016 var 358 aktive, hvor 282 havde haft opgaver. En forklaring på tilbagegangen er, at 64 blev gjort passive, fordi de ikke mødte til den obligatoriske teorigennemgang. I alt 34 nyuddannede dommere fra 2017 er registreret som aktive, men 7 af disse har ikke haft kampe.

Vi har registreret 15 aktive piger, men kun 6 af disse har været i gang i 2017.

Gennemsnitsdommeren i Aarhus er 38 år og han har dømt i 12 år. Men det er dommere over 50 år, der dømmer flest kampe. Således kan f.eks nævnes, at af de 32 dommere som har dømt over 100 kampe er kun 5 under 50 år.

Det har ikke de sidste mange år ikke været noget problem at rekruttere nye dommere i Århus. Siden 2010 har vi uddannet i gennemsnit 51 dommere pr år

– med 2012 som topscorer med 101, hvor vi jo havde projekt 100 dommere. Som det ses er der stadig udfordringer med at fastholde dommerne. Efter tre

 

år er ½-delen af de uddannede dommere væk og efter 5 år er der kun 1/3-del tilbage. Så af de 101 nye dommere vi fik i 2012 er der kun 30 der stadig er aktive svarende til 30%.

 

 

Afbud og udeblivelser

De sidste par år har jeg beklaget mig over for mange afbud og udeblivelser. Det er blevet lidt bedre, men der er stadig meget tilbage at ønske.

I 2017 havde vi 76 udeblivelser mod 95 året før. Det vil sige til godt en ½ procent af kampene.

Udeblivelser bliver der slået hårdt ned på. Ved første udeblivelse bliver man pillet af alt hvad man er påsat, indtil vi har fået en forklaring på årsagen til udeblivelsen. Ved udeblivelse nummer to afgør disciplinærudvalget om der skal tildeles karantæne.

I alt 1758 afbud har vi fået på kampe inden for 8 dage. Det svarer til 7 afbud pr dommer. Men det er

meget de samme, der har mange afbud. 23 dommere har alle mere end 18 afbud. Der kan selvfølgelig være mange gode grunde til afbud. Men har man for mange af de kritiske afbud 0-1 dag eller afbud til dommervagten, bliver det osse indberettet til disciplinærudvalget.

Så IGEN IGEN vil jeg på det kraftigste bede jer om løbende at få ajourført jeres fravær lisså snart I kender det osse selv om det er inden for en påsat periode.

Det skal ingen hemmelighed være, at dem der har styr på fravær, prioriterer og tager kampe i sidste øjeblik, er dem der får de fleste kampe og har størst chance for at rykke op i rækkerne.

Indendørs og futsal

Vi er i øjeblikket 28 indendørs dommere og 13 futsaldommere, hvoraf de 12 osse dømmer indendørs. Hver indendørsdommer er i gennemsnit af sted 6 gange, mens futsaldommerne i gennemsnit er ude 4 gange. Antallet af indendørsopgaver er faldende, hvorimod vi oplever en pæn stigning i antallet af futsalopgaver. Så osse i 2017 har vi kun kunnet dække futsalopgaverne i Aarhus ved at låne futsaldommere fra alle vores naboområder – en enkelt weekend har vi endda måtte låne i Aalborg. Så jeg håber meget på, at vi i 2018 kan få omkring 10 nye futsaldommere. Årsagen til at futsaldommerne kun er ude 4 gange skyldes, at DBUJ futsalstævner er koncentreret til 5-6 weekender.

Er man interesseret i at komme i betragtning, må man gerne melde sig.

Medhjælper

Som de fleste nok har erfaret gik jeg på nedsat tid i august. Jan Sørensen, som I kender fra dommervagten og som ferieafløser er nu blevet fast medhjælper i Aarhus. I skal fortsat skrive til aarhus- mailen og eneste forskel er, at I kan få retursvar med Jans signatur. Jan tager sig primært af ændringer, afbud og aflysninger. Jeg har stadig det overordnede ansvar for vores dommerområde.

Kommende sæson

For at få lov til at dømme SKAL man have været til obligatorisk teorigennemgang. Har man ikke været dette, når den sidste af disse har været afholdt stopper kamptildelingen og ens status ændres til passiv.

Ligeledes skal man, hvis man dømmer fra serie 3 og opefter eller bare ønsker at være LD have bestået de relevante test inden turneringsstart.

De første træningskampe på vores mange kunstgræsbaner er begyndt, og fra weekenden den 17-18. februar starter træningsturneringen i de højeste lokale rækker. Fra marts måned vil der igen være kampe til næsten alle. Jeg påsætter kampe frem til 3. marts efterhånden som de kommer. Herefter starter den normale ugentlige påsætning med automatisk påsatte kampe. Fra midt i marts påsættes talenter, prætalenter og talentudviklere deres kampe på højeste niveau for hele forårssæsonen. Fra slut marts laves den centrale påsætning for lokale dommere fra DS til S2 samt en stor del af lokale udviklinger ligeledes for hele forårssæsonen. Så derfor er det vigtigt, at I har alt kendt fravær i forårssæsonen registreret. Det kan være svært at finde en ny kamp eller udvikling, hvis I melder afbud til en af disse forhåndspåsatte opgaver

Ændringsjournaler vil fortsat blive udsendt pr mail. Men også mailen har vist sig at kunne svigte. Så det mest sikre er, at I dagligt enten tjekker DBUnet eller jeres kampprogram på appen, som altid passer 100%. Bliver jeres kamp aflyst mindre end 24 timer før vil I fortsat blive kontaktet telefonisk eller via SMS.

Jeg har ingen telefontid længere. Den letteste måde at komme i kontakt med mig på er via mail. Har I brug for at snakke med mig, så skriv en mail, hvor I beder mig om at ringe jer op. Undlad venligst at ringe på mit private tlf.nr.

Dommervagten, som starter fredag kl 15:30 og har åben fra kl. 08:30-19:00 i hele weekenden, åbner igen første gang i weekenden 17. februar – 19. februar. Endelig kan DBUJylland også kontaktes i kontorets åbningstid på dommervagtens nummer.

Og så vil jeg lige nævne et par særregler, der allerede nu er trådt i kraft i DBUJ rækker.

Det er nu tilladt i alle ungdomsrækker til og med U19 at sætte en ekstra spiller ind, hver gang man er bagud med 3 mål.

Og en med lidt mere begrænset betydning. Der må ikke bruges headset i triokampe i DBUJ rækker – altså til og med Jyllandsserien.

Jeg vil slutte denne status med en stor tak til jer alle for jeres indsats, engagement, forståelse og fleksibilitet i 2016. En særlig stor tak til jer, der er trådt til ved sidste øjebliks opgaver. Jeg håber det må fortsætte i den kommende sæson. Som sædvanlig forventer jeg også, at hvis der er noget I er utilfredse med eller I ikke forstår, så henvender I jer.

Endelig endnu en gang meget stor tak til hele bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og meget fin opbakning.

Håber I alle må få en god sæson!

 

Skriv et svar