Kære alle
I forlængelse af DBU udmelding med at iklæde elitedommerne i Hummel, har DFU vedhæftede meddelelse til alle medlemmer af DFU.
Bestyrelsen har fra starten peget på Hummel fordi;
Det var samarbejdsudfordringer med Diadora der udløste intern splid i DFU
De havde det billigste tilbud
Alle nye dommere fik i forvejen et gratis sæt tøj af DBU
Det var vores vurdering at man bedre kunne forhandle en rabataftale med Hummel på andre og flere varer end Diadora
Men vi har også solidarisk bakket op om en fælles tøjaftale (uanset mærke), som for nuværende ikke er muligt.
Hvad der sker nu, må tiden vise, men for nuværende er det jo Diadora man dømmer i – både for eliten og for bredden.
Så må vi se hvad fremtiden bringer.
Har du spørgsmål, så stil dem endelige

Aarhus Fodbolddommerklub
Bestyrelsen

Kære dommere og dommerklubber
DFU har af DBU fået dokumentation for, at DBU har retten til at bede elitedommerne om at anvende tøjmærket Hummel, som DBU samtidig betaler for. Den aftale har eliten takket ja til, og derfor står vi nu med to tøjaftaler.
En samlet DFU bestyrelse er stadig af den klare overbevisning, at Diadora er den helt rigtige vej at gå for breddedommerne, da der allerede i december var en klar afvisning af en trepartsaftale med eks. Hummel og DBU.
Dette blev bekræftet i august, hvor Diadora blev valgt som fremtidig tøjleverandør for både bredden og eliten, på trods af en trepartsaftale med DBU og Hummel blev fremlagt for dommerklubberne.
En samlet DFU bestyrelse står fortsat bag ved, og på mål for, den indgåede aftale med Diadora for bredden.
Den rigtig gode nyhed for breddedommerne ved denne aftale er, at der nu ikke længere er en udgift til elitedommernes dyre tøjpakker, og derfor vil prisen for et sæt Diadora i fremtiden blive billigere end de tidligere annoncerede 499 kr./sæt.
Den nye aftale er for nuværende gældende fra sommeren 2022. Vi forsøger at lave en aftale, hvor den nye pris, der er endnu lavere end de 499 kr./sæt., vil blive introduceret tidligere.
Bestyrelsens klare overbevisning og anbefaling var, at én fællestøjaftale for bredden og eliten ville have været at foretrække. DBU vil det anderledes, selvom DFU på demokratisk vis valgte Diadora.
DFUs nuværende bestyrelse indkalder inden for kort tid til et ekstraordinært delegeretmøde for dommerklubberne, som afholdes indenfor senest fire uger.
Her skal dommerklubberne gøre sin stilling klar i forhold til DFUsfremtidige virke.
Venlig hilsen
DFUs bestyrelse

 

Skriv et svar