Som følge af de nye regler om persondatabeskyttelse der træder i kraft i maj 2018 har
DBU besluttet at indføre et såkaldt Fodboldpas i dansk fodbold.

Alle dommere der virker for DBU vil også blive omfattet af denne løsning iflg. DBU.
Da DBU/lokalunionerne behandler persondata på de danske dommere, er vi forpligtet til at overholde loven for så vidt angår oplysningspligt og datakvalitet. Derfor skal alle dommere også aktivere deres fodboldpas – på samme måde som spillerne.

Vi gør således med dommerne:

1) Fodboldpasset indsluses i foråret – på samme måde som for spillerne – men uden konsekvens ved manglende aktivering. De aktiverer deres fodboldpas i Fodbold app’en eller via Mit DBU på web.

2) Pr. 1. august skal alle aktive dommere have aktiveret deres fodboldpas. Er passet ikke aktiveret, kan de ikke påsættes kampe efter denne dato. Kampe påsat inden 1/8 vil ikke blive berørt.

Alle inaktive dommere – som overgår til at blive aktive – skal aktivere deres fodboldpas for at komme i gang igen.

Alle dommere modtager naturligvis udførlig information om ovenstående.

Skriv et svar