Indplacering forår 2018 dommere i Aarhus området

Langt om længe er det lykkedes for webmaster at finde et konverteringsprogram af pdf – filer som er til at arbejde med. Derfor bringer jeg nu den allerede tilsendte liste her på hjemmesiden. Finder du ikke dit navn på listen og som er blevet rodet opsat, er der muligvis tale om en fejl – ret henvendelse til Jakob Bille på mail: jabi@dbujylland.dk.

Du kan også finde listen under menuen praktisk info på forsiden af afdk.dk

Ændrede testkrav til dig som fodbolddommer

Til alle aktive fodbolddommere i DBU Jylland

Pr. 1. januar 2016 trådte den nye dommerstruktur på breddesiden i kraft. Det betød, at dommerområdet for breddedommere blev lagt ind under Foreningen af Lokalunioner under DBU (der er 6 lokalunioner under DBU). Der blev i forbindelse med ændringerne organisatorisk nedsat en ny Breddedommergruppe (BDG) med en repræsentant fra hver lokalunion i Danmark, samt en formand. En af  de  første opgaver, som BDG har beskæftiget sig med, er krav og afvikling af fysiske test. Under arbejdet med kravene kom det frem, at der enkelte steder var små nuancer i de krav, der blev stillet til dommeren