Mandag d. 3. februar blev der afholdt generalforsamling i AFDK, hvor formand Morten Rask Thomsen startede med at byde velkommen.

Vi startede med at hylde vores 10 års jubilarer, Aidin Esmaeli, Rasmus Nielsen, Thomas Ginnerskov Jensen ,
John Lyngholm Sørensen, og Eigil Schultz som ikke var tilstede. Stort Tillykke…

 

Vi fortsatte med 25 års jubilarerne som var, Sirous Garshasbi, Henrik Overgaard og John Clausen som ikke var tilstede.
Stort Tillykke…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernæst fulgte 40 års jubilarerne og i år var det, Gunner Christensen, Klaus Rasmussen, Sevan Melkonian, Jørgen Søgaard,
Tage Hansen, Kim Schwabach, Henning Mikkelsen, Jan Breum, og Kurt Neergaard var ikke tilstede.  Stort Tillykke…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi havde også tre medlemmer som har passeret det halve hundrede år, nemlig  Jørgen Kannegaard, Arne Rosenlund Sørensen,
og Hans Erik Andersen som ikke var tilstede. Stort Tillykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så skulle man tro vi ikke kunne fejre flere, MEN klubbens bedste dommer gennem tiden, Henning Lund-Sørensen
har i år 60 års jubilæum, kæmpestort tillykke med det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets kammeratskabspokal blev herefter overrakt til Jacob Tornbjerg Rasmussen, stort tillykke med dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra udviklerudvalget kom Søren Schack og overrakte pokalen til årets talentdommer Ali Sadi Goveri,
velfortjent og stort tillykke hermed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så var vi næsten igennem alle hyldesterne og blomsteroverrækkelser, vi tog også afsked med seniorklubbens afgående
bestyrelse for lang og trofast gerning for seniorerne. Sevan Melkonian, Henning Lund-Sørensen, Svend Eigil Nikolajsen
og Mogens Bentzen som ikke var tilstede, Tak for jeres store frivillige indsats gennem mange år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kom til selve generalforsamlingen som blev overgivet til aftenens valgte dirigent Chris Johansen.

Formandens/bestyrelsens beretning var på forhånd udsendt, se den her på hjemmesiden under eget indlæg, og Morten kom med supplerende bemærkninger.
Dan Weller fremlagde regnskab 2019. Det var stort set som planlagt, og budget for 2020 blev fremlagt og godkendt.
Ingen indkomne forslag, og så gik vi til valgene.
Der var genvalg over hele linjen, Dan Weller blev genvalgt som kasserer, Rasmus Post og Per Klüver genvalgt, Chris Johansen genvalgt som revisor og ligeledes genvalg af Aydin Uslu som revisorsuppleant. 
Peter Hammer gav som vanlig en beretning om sit virke som kamppåsætter, en mere udførlig skriftlig status vil følge senere på hjemmesiden.

Vil du se flere billeder fra aftenens generalforsamling så henviser vi til vores Facebookside, https://www.facebook.com/groups/afdk.dk/ så mange billeder er uoverskueligt at oplade her på hjemmesiden.

Det vi kommer tættest på bestyrelsen er billedet her nedenunder fra venstre Rasmus Post, Per Klüver, Aage Kjærsgaard, Peter Hammer, Dan Weller og Allan Falch, formanden Morten er ikke med på billedet, men du kan se ham øverst i dette indlæg.

 

Alt i alt en særdeles fredelig aften.

Skriv et svar