Aarhus Fodbolddommerklub generalforsamling

Aarhus Fodbolddommerklub afholder ordinær generalforsamling mandag den 3. februar 2020 klokken 19.00 selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen. Her følger dagsorden: DAGSORDEN1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Aflæggelse af regnskab4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent5. Indkomne forslag6. Valga. Kasserer, Dan Weller (villig til genvalg)b. Og bestyrelsesmedlem, Rasmus Post (villig til genvalg)c. Og bestyrelsesmedlem,…

Status for 2018

Aarhus fodbolddommerklubs dommerpåsætter Peter Hammer har som vanlig givet en status på det forgangne års sæson her gengivet fra generalforsamlingen. Igen i år vil jeg tage udgangspunkt i tabellerne fra sidste år nu med tilføjet data for 2018 og knytte kommentarer til disse. Data omhandler alle dommere, der bor i dommerklubområde Aarhus.  Altså også dommere,…