Kære alle medlemmer af Aarhus Fodbolddommerklub

COVID-19 har meget fat i Danmark hvilket betyder, at vi som det er nu, er reguleret af restriktioner. Nogle af restriktionerne strækker sig helt til og med 28. februar 2021, hvilket besværliggør afholdelse af generalforsamlingen i 2021.
Jf. vedtægterne skal den afholdes i februar, men skal vi det, skal den, som reglerne foreskriver nu, afholdes som en konference på et hotel, siddende uden socialt samvær og mad.

Generalforsamlingen er som udgangspunkt, der hvor vi også samles mange for både at hygge, men også have en god debat. Det besværliggør de nuværende restriktioner at vi kan gøre.

Derfor foreslår bestyrelsen i denne ekstraordinære situation, at generalforsamlingen flyttes til marts, hvor det ser ud til at den kan afholdes under mere normale former. Men det kræver medlemmernes opbakning, da det er en afvigelse fra vores vedtægter.

Er der medlemmer der ønsker vi skal afholde generalforsamlingen afholdt som vedtægterne foreskriver, så vil vi naturligvis arrangere det efter de retningslinjer der er gældende, og på et sted hvor det kan lade sig gøre. Og det accepterer vi, men vi ønsker også at imødekomme muligheden for en (forhåbentlig) mere normal afvikling af generalforsamlingen. Derfor dette forslag.

Er du imod denne ændring så skriv endelig til bestyrelsen, så vil vi naturligvis afvikle efter vores vedtægter.
Fristen er 1. januar 2021

Har du spørgsmål, så sig endelig til.

Vi har lavet den officielle indkaldelse til generalforsamlingen nedenfor – men ændret datoen til marts.

Mandag den 1. marts 2021 klokken 19.00
selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen.

Her følger dagsorden:

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand, Morten Rask Thomsen (villig til genvalg)
b. Og bestyrelsesmedlem, Allan Falch (villig til genvalg)
c. Og Suppleant , Aage Kjærsgaard (villig til genvalg)
d. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2021

Bestyrelsen opfordrer evt. modkandidater til bestyrelsen om at melde deres interesse i bestræbelserne på kunne forberede en god afvikling af generalforsamlingen.
Bemærk at det jf. vedtægterne ikke er et krav.

Aarhus d. 12.12.2020

Morten Rask Thomsen
Formand

 

 

 

Skriv et svar