Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Fodbolddommerklub

Mandag den 7. februar 2022 klokken 19.00
i selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen/Marguerit-salen.

Her følger dagsorden:

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Kasserer, Dan Weller (villig til genvalg)
b. Og bestyrelsesmedlem, Rasmus Post (villig til genvalg)
c. Og bestyrelsesmedlem, Per Klüver (villig til genvalg)
d. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2022

Bestyrelsen opfordrer evt. modkandidater til bestyrelsen om at melde deres interesse i bestræbelserne på kunne forberede en god afvikling af generalforsamlingen. Bemærk at det jf. vedtægterne ikke er et krav.

Mvh.

Morten Rask Thomsen
Formand

Skriv et svar