Psykologisk indsigt er en helt nødvendig kompetence for fodbolddommere. Men bliver der overhovedet gjort noget på det mentale område?

”Fodboldspillet er baseret på fejl. Mennesker fejler, og det giver modstanderen en chance for at score mål og få succes. Derfor handler fodbold om at minimere sine fejl”, sådan siger Landstræner i fodbold Åge Hareide.

Det samme kan du sige om dommerens præstation på banen, hvor man befinder sig i krydsfeltet mellem stadionledelse, de mange interessenters forskellige meninger og egne overbevisninger.

Mentaltræning gennem dybdepsykologisk indsigt handler om at blive bevidst om sine egne uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer. Og at arbejde konstruktivt med at gøre sig fri af sine begrænsninger, med henblik på at lære at stole på sin dømmekraft, minimere sine fejl, være i balance, være koncentreret og yde sit bedste. Kan man det, er man godt i gang med at få en positiv karriere som fodbolddommer.

Talenterne var for nylig samlet til en gang mentaltræning ved vores egen fodbolddommer og dommerudvikler i Aarhus, Kevin Heumann, som professionelt til daglig arbejder som terapeut, coach og mentaltræner. Der var afsat godt et par timer til samlingen, og som speciel gæst denne aften kom Jacob Kehlet som deltog med sine erfaringer gennem tiden, og som har fået noget mental træning tilført gennem årene.

Der blev lavet gruppearbejde, over følgende emner:

  • Udvikler/udvikling – Jeg bliver nervøs!
  • Tidligere oplevelser med hold eller stadion
  • Hvordan kommer man hurtigt videre efter fejl?
  • Tro på sig selv. Hvad sker der i underbevidstheden?
  • Det rette spændingsniveau
  • Angst for at fejle
  • Usikkerhed
  • Ambitioner/avancement

Der blev arbejdet seriøst i grupperne med emnerne, og Jakob Kehlet bidrog også med sine erfaringer. Han nævnte bl.a det forhold, at stort set alle superligahold havde haft en dårlig oplevelse med ham som dommer, men at de hellere ville have ham som de kender, end en dommer som de ikke har haft før. Kehlet bidrog med en anden vinkel at tænke mentalt på, når man kan ”frygte” gensynet med et hold, som  i sidste møde / kamp var ”utilfredse”

Der blev talt meget om de erfaringer som man gør sig i de kampe som man dømmer. Kan du bruge noget til den næste kamp, kan du minimere dine fejl, og kan du drage erfaringer af den feedback som du kan få ved at lytte til dine kolleger.

Stol på din mavefornemmelse når du dømmer, og stol på dig selv. Vær også opmærksom på din attitude, læg arrogancen fra dig, ellers kan du opleve modstand fra holdene fra starten. Tag dig altid tid til at hilse på holdene inden kampen. Vær imødekommende og smilende og du vil opleve, at dine kendelser bliver respekteret frem for at udvikle sig til en konflikt.

En sidste ting – visualiser – lad ikke tidligere oplevelser påvirke din dømmekraft i fremtidige kampe. Brug dine fejltagelser som konstruktiv læring og læg dem derefter fra dig. Fortæl dig selv flere gange inden en kamp, at du ikke vil frygte dagens kamp, at du vil brænde igennem, stole på din egen dømmekraft og gøre dit allerbedste.

Talenterne bidrog ihærdigt med egne betragtninger og tanker – som også var meningen med første mentale samling, Det var ikke forventet, at alle var så gode til at bidrage med egne oplevelser – Kevin supplerede med sine betragtninger i forhold til den negative sociale arv.  Din barndom og opvækst udgør hele fundamentet for dine tanke- og handlemønstre senere i livet, og er årsagen til uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer, herunder blandt andet frygt, angst, depression, usikkerhed samt lavt selvværd. Som fodbolddommer er det vigtigt, at du er i mental balance, at du stoler på din egen dømmekraft og at du udstråler autentisitet og gennemslagskraft. Dybdepsykologisk mentaltræning hjælper dig til at rydde op i dine negative arv og mønstre, så du kan blive en helstøbt fodbolddommer.

Kevin nævnte en række mentale værktøjer, øget bevidsthed, hav en positiv indstilling og adfærd, brug positive tanker og få de negative tanker væk. De tanker du fordre, er de som vokser og udvikler sig.

En god begyndelse for talenterne at få en tur ind i det mentale træningslokale, et spændende oplæg med egen deltagelse som gav stof til eftertanke, og som der sagtens kan arbejdes videre med, tak til Kevin for et fint oplæg, gruppearbejde og efterfølgende diskussion. Næste gang er planen at gå mere specifik ind i den mentale dybdepsykologi og tage fat i de konkrete omtalte temaer de forskellige grupper havde.

Der var noget at gå hjem med, tak til alle der deltog denne dag, med mentale refleksioner.