Lørdag den 14. november 2020 er der delegeret møde i DFU – sjældent har optakten være så politisk som nu, hvor fronterne er trukket op som var det et præsidentvalg i USA.
En optakt der stor set har været i gang siden starten på dette år, og som har udviklet sig til en uforsonlig tone, som mange har kunne følge med i på Facebook.
Resultatet er nu, at vi står i en situation hvor en samling af dommere og dommerklubber i DFU ser svær ud, medmindre der sker noget radikalt på delegeret mødet i DFU.
Lige nu har flere dommerklubber klart meldt ud, at de ønsker at forlade DFU. Eliten ønsker med fortsættelse af den nuværende formand, ikke at indgå i en kollektiv aftale med DFU om den kommende tøjaftale.
Bestyrelsen for DFU har lagt en række vedtægtsændringer til afstemning på delegeretmødet, hvor man blandt andet ønsker at sikre, at DFU altid har taleret på alle dommerklubbernes generalforsamlinger, samt at en formand i en dommerklub ikke må have andre poster end at være formand eller arbejde for DFU. Hermed er kursen sat til en retning, som den nuværende bestyrelse i Aarhus Fodbolddommerklub ikke kan bakke op om. Det har vi fortalt DFU på et møde, som er afholdt i denne uge.
Vi har i år modtaget og skrevet flere end 1200 mails, haft uendelige mange telefonopkald, og ikke mindst brugt hundredvis af timer på DFU og DFU relaterede opgaver. Så meget at det nu går massivt ud over bestyrelsesmedlemmernes familie og arbejdsforhold, samt ikke mindst arbejdet i dommerklubben.
Vi kommer derfor i vores klub til at drøfte, hvad vi vil i fremtiden med de organisationer, vi arbejder sammen med og helt klart vurdere, hvor vi kan se os i fremtiden, i forhold til holdninger, tid og udbytte for vores medlemmer, og dette i forhold til alle de organisationer vi samarbejder med.

Vi vil følge op i den kommende tid på vores vurderinger af udfaldet af DFU’s delegeretmøde, og forsøge at informere jer så godt som muligt.

 

Bestyrelsen