For langt hovedparten af de aarhusianske dommere er fodboldsæsonen gået på held, og det er derfor tid til at samle op på en lang sæson. Derfor samledes de aarhusianske udviklere i ultimo november i fine omgivelser i det gamle toldkammer.

Første indlæg på dagsordenen stod Søren Schack for, og det bød på en gennemgang af velvalgte anonymiserede udviklinger. Der blev givet eksempler på meget vellykkede udviklingstekster, derudover nogle mindre vellykkede.

Der var et ønske fra udviklerudvalget om overskuelighed ved hjælp af en struktur med indledning, 2 x 3 punkter og en afsluttende konklusion. Et andet fokus i gennemgangen var, at beskrivelser af situationer i kampene var præcise, og løsningsforslagene skulle være i overensstemmelse med det beskrevne samt fodboldloven. Der var gode input og diskussioner på baggrund af de udvalgte udviklinger. En stor tak til Søren Schack for arbejdet med at finde relevante udviklinger.

Det blev herefter tid til lidt mad, hvilket så ud til at behage hele flokken. Efter maden var det tid til informationer fra de forskellige udvalg. Thomas Lang informerede om, at der var planlagt et nyt vejlederudvalg for at øge fokus på de nye dommere og forhåbentlig sikre en højere fastholdelse.

Det kunne oplyses, at det specielt i efteråret havde været svært at nå alle de ønskede udviklinger. Dette er en naturlig konsekvens, at der på de tunge kampdage ikke er udviklere nok til rådighed.

Til slut blev der informeret om status på talentarbejde, og den generelle struktur for talentarbejdet blev gennemgået.

Tekstindlæg skrevet af Jacob Tornbjerg Rasmussen