Udviklersamling i Region 3A blev afholdt 28. oktober 2018 og AFDKs lokale udvalg holdt afsluttende status i lokalt regi i slutningen af november.
På mødet i oktober var der et oplæg om opbygningen af udviklerrapporten, vores lokale udvikler Ulrich Bossow havde lavet et flot oplæg som beskrev, hvordan udviklingen fremover skal bygges op.

Fra venstre Gunnar Bjerglund, Aage Kjærsgaard, Poul Holst, Kevin Heumann, Simon Kjær, Lasse Rønberg, Peter Hammer, Rene Budtz, Per Klüver, Abdinasir Khalif,, Siavash Gholami Nielsen, Søren Schack, Michael Søe, Ulrich Bossow, Rasmus Post, Thomas Ledet, Michael Wachowiak. Thomas Lang har taget billedet og er på forsiden. Der var afbud fra Tahsin Simsek, Dan Weller, Steen Hansen, Nils Heer, Hans Henrik Bøttger, Christoffer Hedegaard, og Michael Kunath

Selve udviklingen skal gerne indeholde:

Indledning,

 De 2 x 3 punkter

  Konklusion.

Gerne en indledning, der beskriver kampens sværhedsgrad og fortæller om personstraffe, påtaler, advarsler, røde kort og bortvisninger. Udover det bør indledningen indeholder kommentarer om hvad der ellers er relevant for kampen, banens beskaffenhed, måske 500 tilskuere, men kun ting som er relevante i forhold til kampen og udviklingen.

Herefter går man så i gang med at beskrive de 2 x 3 punkter.

De tre positive punkter (eller som de også kaldes, fastholdelsespunkter) nævnes først. Det må gerne være en opsummering i en overskrift af generel karakter, for eksempel ”kropssprog”, ”løbemønster” eller lignende. Dvs. når man har et punkt så kan det nemt findes i teksten. Gerne fremhævet med stort.

De tre udviklingspunkter nævnes herefter, og udviklingspunkterne skal være til refleksion hos dommeren. Dvs. når man fx har et udviklingspunkt, så kan det nemt findes i afsnittet i teksten. Gerne fremhævet med stort. Det vi gerne vil væk fra er de situationer hvor man remser en masse hændelser op, uden noget formål.

Vedrørende konklusion: I dette afsnit opsummeres dommerens præstation. Hvis dommeren fx mangler en advarsel, hvilket giver sig udslag i karakteren, så er det en god ide at skrive det hele her, således dommeren forstår karakteren. Dommeren skal også forstå at karakteren ikke er alt afgørende, men at det er teksten/punkterne som er vigtige.

Præcisering af karakterskala
5,4 < Dommeren er over niveau
5,0 – 5,4 = Dommeren er på niveau
5,0 > Dommeren er under niveau.

Sværhedsgrad – lidt vejledende omkring sværhedsgraden:

Let kamp  –  ikke reel udfordring
Normal  –  få udfordrende situationer
Svær –  nogle svære situationer
Meget svær  –  mange svære situationer

Der var en livlig diskussion om der overhovedet eksisterer LETTE kampe, som udgangspunkt er alle kampe normale var svaret, tiden vil vise om definitionen på LETTE kampe fremover helt udviskes. Normalt vil en let kamp ikke indeholde reel udfordring. En normal kamp vil indeholde få udfordrende situationer – en svær kamp vil indeholde nogle svære situationer og en meget svær kamp vil indeholde mange svære situationer.

På det lokale afsluttende møde kunne Rasmus Post berette om at der er foretaget 100 udviklinger i foråret og 128 i efteråret. Der er nu 23 udviklere i AFK regi. Alle udviklere skal gerne nå 8 udviklinger pr. år, nogle har nået mindre (4 stk) og andre har virkelig nået en del (25 stk.). Der er kommet nye udviklere til, og der kan fortsat bruges flere, så hvis du gerne vil i gang, så tag kontakt med Rasmus Post og hør nærmere.

Der blev på begge samlinger diskuteret om det fornuftige i fortsat at give karakterer til dommerne. Nogen har ikke de store udfordringer med at give karakterer, medens andre synes at det må være teksten og de 2×3 punkter, som især de unge dommere først og fremmest skal fokusere på.  Der er naturligvis en tendens til at der først og fremmest bliver taget notits af karakteren, og dommeren så glemmer at fokusere på teksten. Kan der opnås tilslutning til det på det mere nationale plan, så vil der i fremtiden blive set bort fra karakteren, men det er ikke noget som ensidigt kan besluttes i Region 3A og 3B, så fremtiden må vise hvad beslutningen bliver.

Indlægget er skrevet af Poul Holst Jensen

Skriv et svar