Aarhus Fodbolddommerklub generalforsamling

Aarhus Fodbolddommerklub afholder ordinær generalforsamling mandag den 3. februar 2020 klokken 19.00 selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen. Her følger dagsorden: DAGSORDEN1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Aflæggelse af regnskab4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent5. Indkomne forslag6. Valga. Kasserer, Dan Weller (villig til genvalg)b. Og bestyrelsesmedlem, Rasmus Post (villig til genvalg)c. Og bestyrelsesmedlem,…