Aarhus Fodbolddommerklub afholder ordinær generalforsamling
mandag den 3. februar 2020 klokken 19.00
selskabslokalerne ved Vejlby – Risskov hallen.

Her følger dagsorden:

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Kasserer, Dan Weller (villig til genvalg)
b. Og bestyrelsesmedlem, Rasmus Post (villig til genvalg)
c. Og bestyrelsesmedlem, Per Klüver Andersen (villig til genvalg)
d. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2020

Bestyrelsen opfordrer evt. modkandidater til bestyrelsen om at melde deres interesse i bestræbelserne på kunne forberede en god afvikling af generalforsamlingen. Bemærk at det jf. vedtægterne ikke er et krav.

Venlig hilsen
Morten Rask Thomsen

Skriv et svar