Det er i påsken at turneringen for alvor går i gang og rigtig mange af jer skal ud og dømme. Mange med kampe over flere dage og nogle måske også flere kampe på en dag. Både dommere, fodboldspillere og klubber har set frem til at turneringen kunne gå i gang og ikke mindst muligheden for at kunne spille 11 mands fodbold.
Selv om græsset er grønt, solen er fremme så må man ikke glemme, at det sker i skyggen af Corona og som desværre bliver en træls medspiller hen over forårets kampe.
Husk derfor at tage de forbehold der er nødvendig når du skal dømme og vi anbefaler derfor at:
  • Du læser og overholder myndighedernes anbefalinger i forhold til Covid-19
  • At være ekstra opmærksom på hvordan i samles ved triokampe og undgå at køre sammen til kampen
  • At det er dig der selv vælger hvor mange kampe du vil have og om du ønsker dobbeltkampe
  • At klæde om hjemmefra
  • At triosamlinger, udviklinger, vejledninger så vidt det er muligt foregår udendørs
  • At sætte dig ind i Coronaprotokollen fra DBU
  • At læse de mails der kommer fra DBU / DBU Jylland da det er der du finder de seneste informationer om bl.a. kampafvikling, lovændringer og ændringer i Coronaprotokollen
  • At hvis du er i tvivl om noget i forhold til din dommergerning, altid kan rette henvendelse til bestyrelsen

GENERALFORSAMLING 2021

Desværre er det endnu ikke muligt at afholde en fysisk generalforsamling, idet forsamlingsforbuddet for nuværende stadig kun tæller 5. personer.
Vi tør ikke sætte en dato længere for, hvornår generalforsamlingen kan afholdes forsvarligt, men forventer at senest med udgangen af juni 2021 at have gennemført den.

KLUBARBEJDET

Arbejdet for medlemmerne i klubben kører nu igen på de områder hvor det er muligt. Forsamlingsforbuddet gør at vi ikke har nogle sociale arrangementer eller samlinger i foråret, men vi forventer stadig at kunne holde en sommerfest ultimo juni.
Derimod er der godt gang i at kunne modtage nye dommere, at have fokus på vejledninger og udviklinger, at sikre at det forsatte arbejde for talenterne, samt ikke mindst have fokus på at skabe gode forhold for vores medlemmer.
Vi vil løbende som bestyrelse vurdere de tiltag der er muligt for at styrke sammenholdet, udviklingen og forholdene for medlemmerne, som det bliver muligt i forhold til færre restriktioner i samfundet.
DFU
I forhold til sidste år, er der i 2021 en helt anden ro omkring DFU og vi fornemmer at vi i år har fundet et helt andet niveau for det tidsforbrug vi som bestyrelse skal bruge på DFU. Et af de områder som DFU har haft fokus på er en ny tøjaftale. Her ligger der både en plan for fremtiden men ikke mindst også for 2021. Diadora vil her være anbefalede dommertøj.
OBLIGATORISK TEORIUNDERVISNING, LØBETEST OG TEORITEST.
Dette ligger i år i fra midt juni til og med august og så snart DBU Jylland har fremlagt planen for afviklingen, vil vi i dommerklubben fremlægge vores plan for de muligheder for jer. Dog arbejder vi stadig på en fælles dag med mulighed for teoriundervisning, løbe og teoritest, således det bliver muligt at man som dommer kan få det afviklet på den dag.
Vi håber du vil få en masse gode oplevelser på banerne de næste par måneder og vi vil løbende holde dig orienteret om nyheder på dommerområdet, når vi får dem tilsendt
Husk at du altid kan kontakte bestyrelsen i forhold til din dommergerning, medlemskaber eller hjælp i forhold til indberetninger, vanskelige kampe.
God sæson
Bestyrelsen

Skriv et svar