Resume af AFDKs generalforsamling mandag d. 2. februar 2015

Foreningens 79. generalforsamling blev overværet af 132 medlemmer.

Ad 1) Finn A. Jensen som dirigent
Ad 2) Bestyrelsens beretning
Morten omtalte, som et supplement til den skriftlige beretning, den organisatoriske krise som JFU befinder sig i, og som AFDK ikke ønsker at være en del af. Det har været en kedelig affære med denne sag, som vi gerne havde været foruden. Vi ser i AFDK fremad og håber at den nye bestyrelse i JFU kan få tingene til at fungere. Vi ønsker samarbejde, det tror vi på i AFDK.

Details

Jakob Kehlet nomineret til årets dommer

Det er ganske vist..Jakob er helt fortjent indstillet til Årets Dommer 2014 – Jens Maae kunne i 2013 glæde sig over titlen som Årets Dommer 2013, det vil være ekstra fint såfremt Jakob opnår hæderen i 2014. Jeg synes at sæsonen igennem har været et godt og solidt år for Jakob, det har været meget bedre end gennemsnittet ellers, så derfor krydser vi fingre for Jakob her i AFDK…

Details

Aarhus Fodbolddommerklubs Beretning 2015

Aarhus Fodbolddommerklubs Beretning 2015

Den 79. tyvende beretning den 6. aflagt af mig. 2014 var året efter konflikten. Konflikten hvor dommere, dommerklubber og interesseorganisationer skulle klinke skårene. Der var håb, men helt problemfrit blev det ikke. 2014 var til gengæld pigernes år, hvor vi satte fokus på kvindelige dommere, som i den grad må siges at være i vækst.
I 2014 var vi 340 medlemmer – kun et medlem mindre end året før, så vi har i den grad formået at holde på vores medlemmer trods konflikten i 2013.
2014 blev året med ny tøjaftale, en ny 1. divisions dommer og 40 nye dommere, heraf 8 kvindelige. Det har været et år med rigtig mange aktiviteter og masser af spændende opgaver på banerne.

Details

Yo yo test sådan løbes den….

Flere har efterspurgt hvordan yo yo testen skal løbes, Sevan Melkonian har lavet en fin oversigt over intervaller og km i timen mm. Tak til Sevan….

Med Wikipedia som kilde:
En YoYo-test er en løbetest, hvori man kan måle sit kondital.. Den bliver også ofte kaldt en bip-test.
Man opmåler en 20 meter lang bane. Testpersonerne løber mellem de opmålte punkter. Der kan eventuelt bruges en CD (det gør vi hver mandag til gymnastikken i Skovbakken) hvorpå de forskellige niveauer markeres ved et “bib”.

Details

Fysioterapi og alle veje fører til…..

En lille beretning fra dommerdagen i Aarhus Fodbolddommerklub – lørdag den 17. januar 2015 i ASA´s klubhus.

24 friske medlemmer var mødt op til arrangementet, hvilket nok er i underkanten, men de 24 var veloplagte og klar til et godt program skruet sammen af Aage og co.

Dagen startede med et foredrag af Jacob fra Hasle Fysioterapi. Jacob har arbejdet som Fysioterapeut i 12 år, og har set det meste – også af sportsrelaterede skader.

Jacob kom med mange gode betragtninger, som deltagerne kunne bruge konstruktivt i forhold til dommergerningen.

Details

Situationsbestemt ledelse

Lørdag d. 17-01-2015 kørte en håndfuld dommere fra AFDK til Hobro Idrætscenter for at deltage i DBUs nyeste dommerkursus – Situationsbestemt ledelse. Kurset havde en egenbetaling på sølle 100 kr., der skulle dække forplejning, kursusinstruktørløn samt udleveret kursusmateriale. Alt i alt en pris, der var godt givet ud, eftersom især forplejningen var helt i top som ofte før på DBUs kurser.

Details