Dommerindrangering forår 2016

Traditionen tro, foretages der indrangering af de jyske breddedommere umiddelbart i forlængelse af efterårsturneringens afslutning. De regionale udviklergrupper samt den centrale indplaceringsgruppe har arbejdet intensivt med vurderingen af de enkelte dommere og deres præstationer på banerne, med henblik på indrangering pr. 1. januar 2016.