Dommerindrangering forår 2016

Traditionen tro, foretages der indrangering af de jyske breddedommere umiddelbart i forlængelse af efterårsturneringens afslutning. De regionale udviklergrupper samt den centrale indplaceringsgruppe har arbejdet intensivt med vurderingen af de enkelte dommere og deres præstationer på banerne, med henblik på indrangering pr. 1. januar 2016.

Nedlæggelse af JFU

Bestyrelsen deltog i sidste weekend i den historiske begivenhed, som blev anbefalet på AFDKs generalforsamling i februar 2015, nemlig nedlæggelsen af JFU. Allerede for 14 dage afholdt DFU deres repræsentantskabsmøde som behandlede de ændringer i lovene, som betyder at alle dommerklubber fremadrettet kan være direkte medlemmer hos DFU.