Status for sæson 2015

For første gang i 18 år skal jeg ikke afgive en decideret beretning.
Fra sommeren 2014 udliciterede bestyrelsen alle mine dommerpåsætterpgaver til DBU Jylland, således at jeg ikke længere havde noget ansættelsesforhold til Aarhus Fodbolddommerklub. Men på generalforsamlingen sidste år var der dog et stort ønske om, at man fortsat gerne ville have en redegørelse om året der er gået. Og så længe jeg har ansvaret for påsætningen af dommerområde Aarhus skal jeg nok lave en statusrapport. Den første får I her – status for sæsonen 2015.

Details

Bestyrelsens beretning for 2016

Beretning 2015
Den 80. tyvende beretning, den 7. aflagt af mig. 2015 var på mange områder et stille år men alligevel spændende i forhold til, at fremtiden nu igen peger på udvikling, samarbejde og oplevelser for vores medlemmer.

I 2015 var vi 334 medlemmer – 6 færre end i 2014, men næppe et tegn på at vi mister medlemmer. Med så mange medlemmer vil det gå op og ned. Vi er stadig den absolutte største dommerklub, vi har flest kvindelige dommere og nu også den højst rangerende dommer i Danmark. Og vi har fået den første kvindelige elitedommer.

Details

Ændrede testkrav til dig som fodbolddommer

Til alle aktive fodbolddommere i DBU Jylland

Pr. 1. januar 2016 trådte den nye dommerstruktur på breddesiden i kraft. Det betød, at dommerområdet for breddedommere blev lagt ind under Foreningen af Lokalunioner under DBU (der er 6 lokalunioner under DBU). Der blev i forbindelse med ændringerne organisatorisk nedsat en ny Breddedommergruppe (BDG) med en repræsentant fra hver lokalunion i Danmark, samt en formand. En af  de  første opgaver, som BDG har beskæftiget sig med, er krav og afvikling af fysiske test. Under arbejdet med kravene kom det frem, at der enkelte steder var små nuancer i de krav, der blev stillet til dommeren

Details

Banko spil med fin tilslutning

Igen i år var det lykkedes bankoudvalget at få stablet et fint bankospil på benene. Trods udfordringer med år efter år at få samlet tilstrækkeligt med gevinster til en god bankoaften, blev det med 25 spil og gode gevinster på amerikansk lotteri atter en rigtig god aften med næsten 100 deltagere. Der var ikke mange som ikke fik gevinster med hjem.

Details