Dommerindplaceringsliste efterår 2016

Indrangeringen for efteråret 2016 er nu på plads Traditionen tro, foretages der halvårlig indrangering af de jyske breddedommere umiddelbart i forlængelse af turneringens afslutning. Igen i år, har de regionale udviklergrupper samt den centrale indplaceringsgruppe arbejdet intensivt med vurderingen af de enkelte dommere og deres præstationer på banerne, med henblik på indrangering pr. 1. august…

Details